Forskargruppen

Mikael Lindfelt

VaccAtt:s ansvariga ledare, professor i systematisk teologi, Åbo Akademi. Docent i etik.
mikael.lindfelt(at)abo.fi

Psykologi

Anna Soveri

Ansvarig för psykologins del i VaccAtt, PsD, docent, akademiforskare, Åbo universitet.
anna.soveri(at)utu.fi

Jan Antfolk

PsD, docent, forskardoktor i psykologi, Åbo Akademi.
jantfolk(at)abo.fi

Linda Karlsson

PsM, doktorand i psykologi, Åbo Akademi.
linda.karlsson(at)abo.fi

Johanna Kaakinen

PsD, docent, specialforskare, Åbo universitet.
johanna.kaakinen(at)utu.fi

Teologi

Carolin Ahlvik-Harju

Ansvarig för teologins del i VaccAtt, TD, postdoktoral forskare i teologisk etik, Åbo Akademi.
carolin.ahlvik-harju(at)abo.fi

Laura Brännkärr-Väänänen

TM, doktorand i systematisk teologi, Åbo Akademi.
laura.brannkarr-vaananen(at)abo.fi

Bengt Kristensson Uggla

Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi.

Pamela Slotte

Biträdande professor i minoritetsstudier, docent, akademiforskare, Åbo Akademi. Vice direktör vid Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives, eurostorie.org, Helsingfors universitet.