Projektista

VaccAtt on poikkitieteellinen tutkimusprojekti, jossa kartoitetaan rokotteisiin ja rokotekäytäntöihin liittyviä näkemyksiä, sekä selvitetään näiden asenteiden mahdollista yhteyttä erilaisiin kokemuksiin, uskomuksiin, ja arvoihin. Projektissa kerätään tietoa kolmesta perusjoukosta: 1) pienten lasten vanhemmilta, 2) terveyden- ja sairaanhuollon ammattilaisilta, sekä 3) työikäiseen väestöön kuuluvilta henkilöiltä, jotka asuvat alueella, jolla rokotekattavuus on toivottua alhaisempi.

VaccAtt koostuu pääasiassa kahdesta tutkimusryhmästä; psykologisesta ja teologisesta osuudesta. Tutkimusryhmät tarkastelevat kerättyä materiaalia oman tieteenalansa näkökulmasta. Projektissa kerätyn tiedon avulla pyrimme ottamaan osaa ajankohtaiseen keskusteluun rokotteista ja rokotekäytännöistä sekä yhteiskunnallisella tasolla että tiedeyhteisön sisällä. Tietoa voidaan myöhemmin käyttää myös parantamaan potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä viestintää. VaccAtt on Turun yliopiston ja Åbo Akademin välinen yhteistyöprojekti ja tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Inez och Julius Polin-teologisen tutkimuksen instituutti, Turku Institute for Advances Studies, ja Åbo Akademin Säätiö.