Projektista

VaccAtt on poikkitieteellinen tutkimusverkosto, jossa kartoitetaan rokotteisiin ja rokotekäytäntöihin liittyviä näkemyksiä, sekä selvitetään näiden asenteiden mahdollista yhteyttä erilaisiin kokemuksiin, uskomuksiin, ja arvoihin.

VaccAtt koostuu pääasiassa kahdesta tutkimusryhmästä; psykologisesta ja teologisesta osuudesta. Tutkimusryhmät tarkastelevat kerättyä materiaalia oman tieteenalansa näkökulmasta. Projektissa kerätyn tiedon avulla VaccAtt tutkijat pyrkivät ottamaan osaa ajankohtaiseen keskusteluun rokotteista ja rokotekäytännöistä sekä yhteiskunnallisella tasolla että tiedeyhteisön sisällä. Tietoa voi myöhemmin käyttää myös parantamaan potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä viestintää. VaccAtt on Turun yliopiston ja Åbo Akademin välinen yhteistyöverkosto.