• Research Project on Vaccine Attitudes

    Research Project on Vaccine Attitudes

  • Research Project on Vaccine Attitudes

    Research Project on Vaccine Attitudes

Postdoktoral forskare i teologisk etik Carolin Ahlvik-Harju gjorde en intervjustudie i Jakobstadsregionen i samband om det uppseendeväckande mässlingsfallet i Larsmo. Ett barn insjuknade i mässling i slutet av november 2018 och intervjuerna gjordes i början av år 2019. Den vetenskapliga artikeln publiceras inom kort, tills vidare finns en kortare version  till handa här: https://teologia.fi/2019/10/att-valja-eller-inte-valja-vaccin-ar-det-en-fraga-om-tro/

 

Givet den stridslystna polarisering som ofta präglar vaccindiskussioner är det förståeligt att det uppstår ett avståndstagande till sådana argument som i sammanhanget verkar mindre legitima, och ofta beskrivs just personliga värderingar, övertygelser och tro som sådana. Ändå är det just denna fråga som jag som teolog finner särskilt intressant: hur kan vaccinattityder bli begripliga utifrån ett existentiellt tolkningsmönster?

Läs mer

Välkommen till ett samtal om vetenskap och vetenskaplighet med anledning
av den nyutgivna boken En strävan efter sanning: Vetenskapens teori och praktik
av Bengt Kristensson Uggla, Amos Anderson professor vid Åbo Akademi.

I samtalet deltar författaren tillsammans med Henrika Franck, prorektor för forskning och innovation vid Arcada, och Martin Gustafsson, professor i filosofi vid Åbo Akademi.

I en tid då vetenskapen förknippas med de mest storslagna förhoppningar – och samtidigt i grunden ifrågasätts – behöver vi åter ställa de grundläggande frågorna: Vad är egentligen vetenskap? Hur går det till när man vetenskapar? Vad kan vi förvänta oss av vetenskapen? Vilken betydelse har vetenskapen i ett kunskapssamhälle som samtidigt präglas av ”post-sanning” och ”alternativa fakta”?

Varmt välkommen!
Forskningsgruppen VaccATT
Mikael Lindfelt, professor, vice rektor vid Åbo Akademi

 

NÄR? Onsdagen den 2 oktober kl 15:30-17:30
VAR? Humanisticum, Biskopsgatan 13, Åbo Akademi
VAD? Presentation, panelsamtal, mingel, vin/alkoholfritt och tilltugg

Anmäl dig senast 30 september till laura.brannkarr-vaananen@abo.fi

Läs mer

Den framstående forskaren i kognitiv vetenskap professor Stephan Lewandowsky från University of Bristol håller en öppen föreläsning på engelska med temat:

 

”Public acceptance of science in a post-truth world”

 

måndagen den 13.5 kl 10:15-12 i PHA1, PharmaCity (Österlånggatan 4B, första våningen), Åbo Universitet, Åbo.

 

I sin forskning undersöker professor Stephan Lewandowsky hur felaktig information upprätthålls i samhället, samt hur myter och felaktig information sprids. Han är speciellt intresserad av faktorer som påverkar huruvida människor accepterar vetenskaplig evidens, till exempel gällande vaccinationer eller klimatförändring (www.bris.ac.uk). Mer information hittas på professor Stephan Lewandowskys hemsida: www.cogsciwa.com.

Läs mer