I media

Postdoktoral forskare i teologisk etik Carolin Ahlvik-Harju gjorde en intervjustudie i Jakobstadsregionen i samband om det uppseendeväckande mässlingsfallet i Larsmo. Ett barn insjuknade i mässling i slutet av november 2018 och intervjuerna gjordes i början av år 2019. Den vetenskapliga artikeln publiceras inom kort, tills vidare finns en kortare version  till handa här: https://teologia.fi/2019/10/att-valja-eller-inte-valja-vaccin-ar-det-en-fraga-om-tro/

 

Givet den stridslystna polarisering som ofta präglar vaccindiskussioner är det förståeligt att det uppstår ett avståndstagande till sådana argument som i sammanhanget verkar mindre legitima, och ofta beskrivs just personliga värderingar, övertygelser och tro som sådana. Ändå är det just denna fråga som jag som teolog finner särskilt intressant: hur kan vaccinattityder bli begripliga utifrån ett existentiellt tolkningsmönster?

Läs mer