Om projektet

VaccAtt är ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk vars syfte är att studera hur människor förhåller sig till vacciner och vaccinpraxis samt att undersöka hur dessa attityder hänger samman med människors erfarenheter, övertygelser och värderingar.

VaccAtt består i huvudsak av två forskargrupper; en i psykologi och en i teologi. Informationen som samlas in kommer således att analyseras ur perspektiv relevanta för respektive forskningsområde. Med hjälp av de studier som görs kan vi bidra till den aktuella diskussionen om vaccin och vaccinpraxis på såväl en samhällelig nivå som inom forskarsamfundet. Informationen som samlas in kan också användas för att förbättra kommunikationen mellan patienter och sjuk- och hälsovårdspersonal. VaccAtt görs i samarbete mellan Åbo Akademi och Åbo universitet.