Psykologi

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (www.thl.fi) låter de allra flesta föräldrar vaccinera sina barn med de barnvaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet i Finland. Forskning visar ändå att en del människor tvivlar i sina vaccinationsbeslut även om de väljer att vaccinera sig själv eller sina barn. Hur stark tveksamheten gentemot vaccin är och vilka orsaker som kan finnas bakom, varierar mellan olika människor.

Syftet med psykologins del i VaccAtt är att empiriskt undersöka vaccinattityder och vaccinationsbeteende i olika befolkningsgrupper i Finland och att studera orsaker bakom varför en del människor känner sig tveksamma till vaccin. En ökad förståelse om orsakerna bakom vaccintveksamheten kan hjälpa till att förbättra kommunikationen mellan patienter och hälsovårdspersonal och -myndigheter när det gäller vaccinfrågor. I våra studier har vi fokuserat på barnvaccinen, influensavaccinen, och sedan mars 2020, även på det kommande coronavirusvaccinet. Våra resultat visar att vaccinationstvivel främst har att göra med en oro om vaccinens säkerhet och effektivitet samt en lägre tillit till auktoriteter och hälsovårdspersonal. Studierna görs i samarbete med Åbo Akademi, Åbo Universitet, och University of Bristol.

Anna Soveri

Ansvarig för psykologins del i VaccAtt, PsD, docent, akademiforskare, Åbo universitet.
anna.soveri(at)utu.fi

Jan Antfolk

PsD, docent, forskardoktor i psykologi, Åbo Akademi.
jantfolk(at)abo.fi

Otto Mäki

MPsych, doctoral student in Psychology, University of Turku.
otto.maki(at)utu.fi

Linda Karlsson

PsM, doktorand i psykologi, Åbo Akademi.
linda.karlsson(at)abo.fi