Teologi

Mikael Lindfelt

VaccAtt:s ansvariga ledare, professor i systematisk teologi, Åbo Akademi. Docent i etik.
mikael.lindfelt(at)abo.fi

Carolin Ahlvik-Harju

Ansvarig för teologins del i VaccAtt, TD, postdoktoral forskare i teologisk etik, Åbo Akademi.
carolin.ahlvik-harju(at)abo.fi

Laura Brännkärr-Väänänen

TM, doktorand i systematisk teologi, Åbo Akademi.
laura.brannkarr-vaananen(at)abo.fi

Bengt Kristensson Uggla

Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi. Docent i livsåskådning.

Pamela Slotte

Professor i religion och rätt, Åbo Akademi. Vice direktör vid Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives, eurostorie.org, Helsingfors universitet. Docent i teologisk etik med religionsfilosofi, Åbo Akademi. Docent i forskning i religion och rätt, Helsingfors universitet.

Jenni Spännäri

TD, postdoktoral forskare (religionssociologi)
jenni.spannari@abo.fi